BOSCH

Диагностика и ремонти дейности

Bosch – Диагностика / откриване на грешки:

 • Горивни системи дизел с електронно управление
 • Нулиране на сервизни интервали

Ремонтни дейности:

 • Инспекции и поддръжка (напр. смяна масло, филтри)
 • Горивни системи дизел с електронно управление – монтаж/демонтаж на дюзи и ГНП
 • Ремонт на механични ГНП
 • Ремонт на радиално-бутални помпи с електронно управление
 • Ремонт на CR – помпи и инжектори

Свържете се с нас на 0889 674141 или заповядайте на място в сервиза.

delphi serviz

Delphi- Диагностика / откриване на грешки:

 • Горивни системи дизел с електронно управление
 • Нулиране на сервизни интервали

Ремонтни дейности:

 • Инспекции и поддръжка (напр. смяна масло, филтри)
 • Горивни системи дизел с електронно управление – монтаж/демонтаж на дюзи и ГНП
 • Ремонт на механични ГНП
 • Ремонт на радиално-бутални помпи с електронно управление
 • Ремонт на CR – помпи и инжектори

Свържете се с нас на 0889 674141 или заповядайте на място в сервиза

SIEMENS Continental VDO

Професионално оборудване за диагностика и ремонт

Continental VDO Serviz

Siemens Continental VDO – Диагностика / откриване на грешки:

 • Горивни системи дизел с електронно управление
 • Нулиране на сервизни интервали

Ремонтни дейности:

 • Инспекции и поддръжка (напр. смяна масло, филтри)
 • Горивни системи дизел с електронно управление – монтаж/демонтаж на дюзи и ГНП
 • Ремонт на механични ГНП
 • Ремонт на радиално-бутални помпи с електронно управление
 • Ремонт на CR – помпи и инжектори

Свържете се с нас на 0889 674141 или заповядайте на място в сервиза.

DENSO

Обслужване и ремонт на Denso

Denso Serviz

Denso – Диагностика / откриване на грешки:

 • Горивни системи дизел с електронно управление
 • Нулиране на сервизни интервали

Ремонтни дейности:

 • Инспекции и поддръжка (напр. смяна масло, филтри)
 • Горивни системи дизел с електронно управление – монтаж/демонтаж на дюзи и ГНП
 • Ремонт на механични ГНП
 • Ремонт на радиално-бутални помпи с електронно управление
 • Ремонт на CR – помпи и инжектори

Свържете се с нас на 0889 674141 или заповядайте на място в сервиза.