SIEMENS Continental VDO

Професионално оборудване за диагностика и ремонт

Continental VDO Serviz

Siemens Continental VDO – Диагностика / откриване на грешки:

  • Горивни системи дизел с електронно управление
  • Нулиране на сервизни интервали

Ремонтни дейности:

  • Инспекции и поддръжка (напр. смяна масло, филтри)
  • Горивни системи дизел с електронно управление – монтаж/демонтаж на дюзи и ГНП
  • Ремонт на механични ГНП
  • Ремонт на радиално-бутални помпи с електронно управление
  • Ремонт на CR – помпи и инжектори

Свържете се с нас на 0889 674141 или заповядайте на място в сервиза.